SHIBUNKAKU ONLINE SHOP | Walking Man

Walking Man

Walking Man

Add to My Favorites

My Favorites can be viewed from My Page.

Close

Kishino Sho

202301-011

Cherry blossomes from Kodaiji Temple, Stone from Kizu River
2022
17.8 x 4.5 x 4.5 cm

Recently Viewed